Grunnvannsforsyning, Botnekilen, Kirkøy, Hvaler.

Det var ønsket grunnvann til et feriehjem. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut, men med stor fare for å få salt- holdig vann.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00467
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold