Grunnvannsforsyning Båtsfjord

Det er tidligere (1994) anlagt en skrå rørbrønn ved Storelva i Båtsfjorddalen. Kapasiteten er ca. 40 l/s. Totalt vannbehov er angitt å være ca 150 l/s. Ved Prova-undersøkelsene i 1997 ble det gjennomført geofysiske undersøkelser og boringer for å klarlegge mulighetene for å dekke dette vannbehovet ved anlegg av nye brønnplasseringer; eventuelt med kunstig infiltrasjon. Det annbefales i første omgang å anlegge en skråbrønn med antatt kapasitet 65 l/s. En prøve- pumping med et samlet uttak fra området på ca 100 l/s vil avklare hvordan anlegget bør utbygges.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.101
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark