Grunnvannsforsyning Alvdal.

Sonderboringer og undersøkelsesboringer er foretatt for å bestemme grunnvannsmulighetene for Alvdal tettsted og for boligkonsentrasjon ved Strømmen nord for Alvdal.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75034
Page number:
22
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark