Grunnvannsforsyning.

Det var ønsket vann til en husholdning og et drivhus. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis og noe amfibolitt. Hovedstrøk nordøst - sydvest med ca. 70 grader fall mot sydøst.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76320
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold