Grunnvannsforsyning, 1 familie [Veggli]

Det var ønsket grunnvannsforsyning til en familie. Bergarten er finkornet, glimmerrik gneisgranitt. Boreplass ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76153
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud