Grunnvannsforskomsten på Grindalsmoen, Elverum kommune.

Undersøkelser som omfatter jordbruksbeskrivelse, seismiske undersøkelses- boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført på Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av grunnvannsforsyningen fra Grindalsmoen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00479
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark