Grunnvannsforekomsten på Grindalsmoen, Elverum kommune.

Undersøkelser som omfatter jordbunnsbeskrivelse, seismikk, undersøkelses- boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført på Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av grunnvannsforsyningen fra Grindals moen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00014
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark