Grunnvannsbrønn på Grasmo, Eidskog kommune.

Inneholder resultatene og vurderingene av prøvepumpingsforsøket fra 8" rør- brønn, anlagt i løsavsetningene på Grasmo 1981.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80052
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark