Grunnvannsbrønn, Kviteseid sentrum, Kviteseid kommune.

Rapporten omfatte pumping av 8" rørbrønn, plassert ved Sundkilen i Kvitseid kommune. Prøvepumping ble første gang utført i 1974 og annen gang i 1982. Forholdene i løsavsetningen der rørbrønnen er plassert og medfører store jernutfellinger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80027
Page number:
9
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark