Grunnvannsanlegg, Skansen, Åsnes.

Grunnvannsanlegget i løsmassene langs Flisa elva ved Skansen i Åsnes, har hatt problemer med vannkvliteten ved høy vannstand. Det har vert misfarging og vond smak. Årsaken er utførelsen av brønnanlegget, hvor innsnevring har skjedd direkte i brønnen fra toppen av rørene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00177
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark