Grunnvannsalternativ Kilemoen, uttalelse fra N.G.U., utført sommeren 1974.

Beskriver undersøkelsene i forbindelse med en mulig framtidig grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Kilemoen. Vannverket skal dekke Ringerikes behov.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74216
Page number:
80
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud