Grunnvannforsyning til bedriften.

I forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning til bedriften, utførte Norges geologiske undersøkelse undersøkelsesboringer i august 1982. I ytre del av Orkla og Skjenaldelvas delta i Orkdalsfjorden. På bakgrunn av under- søkelsene er det anbefalt å utføre en 8" rørbrønn for uttak rundt 1 000 l/min. Forholdene er interessante fordi området ligger nær sjøen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82023
Page number:
7
Document type:
Rapport