Grunnvann til Taranrød, Sem i Vestfold.

3 boringer i/ved sprekkesone i syenitt gir 500-1 000 l/t, hvilket er for lite til jordbruksvanning. Nye boringer i samme område vil neppe gi mer vann. Boringer andre steder i samme sprekksonen kan gi bedre resultater.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83003
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold