Grunnvann til Sykkylven, seismisk undersøkelse

Brev: 240/71G Den seismiske undersøkelse som ble gjennomført av NGU primo desember 1970 viser egnet profil på løsmasser og fjelloverflate i forhold til Andestad- vatnet. Imidlertid opptrer uventet lave lydhastigheter langs to profiler fra Andestadvatnet inn i avsetningen. Bare boringer kan bringe på det rene hva de innebærer. Slike undersøkelser blir anbefalt utført.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00575
Page number:
2
Document type:
Rapport