Grunnvann til Skirstad i Gran.

Husholdningsvann til 4-5 familier kan trolig skaffes ved en eller to brønn- boringer i ordoviciske kalk/skifer-bergarter. Mest vann vil en trolig få ved boring mot permiske gangbergarter, men gangenes beliggenhet gir fare for forurensning fra kloakk og fjøs.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81044
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland