Grunnvann til Raipas. Plassering av nye brønner.

Rapporten omfatter plassering av nye rørbrønner i forbindelse med utbygg- ingen av grunnvannsanlegget på Raipas. Anlegget forsyner vesentlig Alta tett- sted.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81071
Page number:
8
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark