Grunnvann til Fagerstrand Sameier I og II

Det er tatt ut to mulige lokaliteter for borebrønner i fjell for å supplere vannforsyningen til ca. 100 husstander i tett småhusbebyggelse. En av de to eksisterende brønner er forurenset, og slike problemer kan en heller ikke være sikker på å unngå ved en suppleringsboring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82059
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus