Grunnvann til Bidjovagge gruver ved grunnvann

Brev: 521/70G En vurdering gjøres av mulighetene for å kunne forsyne Bidjovagge gruver med grunnvann. Det foreslås et program for å teste modell som lanseres. Det holdes for mulig at gruvene vil kunne forsynes med geunnvann forutsatt at det bores over et relativt stort område.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00625
Page number:
8
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark