Grunnvann til Austmarka. Kongsvinger kommune.

Undersøkelsesboring og pumpeforsøk i forbindelse med grunnvanns- forsyning til Ausmarka. Resultatene av undersøkelsene ikke gode. Det er for høyt jern-innhold. Det er foreslått andre områder, blandt annet Skullerudtangen som virker gunstig.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00163
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark