GRUNNVANN Temakart med beskrivelse Vestre Toten kommune, Oppland fylke

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunnen og vanngiverevnen (kapasiteten) til berggrunnen. Vann i løsmasser: Det er ikke registrert noen større forekomster. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser (500-2000 l/t) opptrer i syd og vest. Forøvrig består fjellgrunnen av skifer og tynne kalksteiner som har dårlig til middels vanngiverevne. I nordøst er det sandstein og tykk kalkstein (ofte mer enn 2000 l/t). I skifer og kalkstein kan vannkvaliteten være dårlig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.045
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland