Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Tana kommune, Finnmark.

Det er utført en hydrogeologisk kartlegging i Tana kommune. Det synes som om det er flere muligheter for utnyttelse av grunnvann i løsmasser i kommunen; Tana bru, Skipagurra, Polmak, Austertana og Hårbma. Mulighetene for grunnvann i fjell til større kommunale vannforsyninger i Tanadalen er dårlig (mindre enn 500 1/time pr. borhull). Imidlertid kan mulighetene for grunnvann i fjell karakteriseres som middels til god i nordre deler av kommunen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.082
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark