Grunnvann. Temakart med beskrivelse. Sør-Varanger kommune, Finnmark.

Det er utført en hydrogeologisk kartlegging i Sør-Varanger kommune. Det synes som om det er små muligheter for utnyttelse av grunnvann i løsmasser. Muligheter for utnyttelse av grunnvann i fjell til store kommunale vannforsyninger er generelt dårlige (mindre enn 500 1/time pr. borhull).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.085
Page number:
15+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark