Grunnvann som vannforsyning til Vadsteinsvik, Frei kommune

Grunnvann i fjell er trolig mulig som vannforsyning til Vadsteinsvik. Bergartene kan generelt karakteriseres som dårlige vanngivere (mindre enn 10 l/min). Boringer mot sprekkesoner kan derimot gi større vannmengder. Det er tatt ut tre borlokaliteter som utfra de hydrogeologiske forhold skulle kunne gi vannmengder mellom 10 og 30 l/min.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.178
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport