Grunnvann som kilde for drikkevannseksport

Registrering av potensielle grunnvannsresurser i løsmasser, i Hol kommune innenfor kartbladene 1516 II og III. En rekke forekomster ble registrert ved overflatekartlegging, og en del av dem er sannsynligvis forurenset. Et område ble anbefalt å gå videre med undersøkelser i. Vannet skal eventuelt eksporteres som drikkevann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83023
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud