Grunnvann som drikkevann. Grunnvannsforekomster i Alta kommune.

Grunnvannsforekokmstene i Alta kommune er registrert som en del av NGUs Finnmarksprogram. Grunnvann nyttes i dag som vannforsyning både i Alta, Storekorsnes og Isnes- toften. Avsetningen ved Raipastrinnet, som forsynder Alta med grunnvann, gir 75 l/sek. Ved Storrekorsnes og Isnestoften er det brønner fra berggrunnen som gir tilstrekkelige vannmengder til befolkningen. Det finnes flere muligheter for uttak av grunnvann til drikkevann i Alta kommune, som f.ek.s vifteavsetningene langs sørsida av Langfjorden, elve- avsetningen ved Kviby kirke, Skillefjord og sidemorenen i Bognelvdalen. Salt grunnvann er også mulig å utnytte i flere avsetninger. Bergartenen i kommunen er i hovedsak gabbro, ulike gneiser og forskjellige sedimentære bergarter. Boringer i disse bergartene vil vanligvis gi vann- mengder under 0.2 l/sek. Boringer i kvartsittiske gneiser og dolomitter, samt boringer mot sprekke- og forkastningssoner kan derimot gi vannmengder mellom 0.2 - 0.5 l/sek.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.133
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark