Grunnvann Rena, prosjektnr. 0-82002 Pumpeforsøk i forbindelse med klausulerings sikringstiltak.

Rapporten omhandler påvirkningen i området nord for Prestsjøen på Rena, ved uttak av grunnvann fra løsavsetningene. Uttaket ligger på ca. 2 100 l/min. Prøvepumpingsresultatene skal gi grunnlag for klausulering/sikringstiltak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82002
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark