Grunnvann og grusressurser på Fremo - bidrag til konsekvensutredning

På oppdrag fra Melhus kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomgått eksisterende geologiske undersøkelser og sammenstilt geofysiske data fra Fremo-området. Melhus kommune har hatt behov for et bedre og helhetlig kunnskapsgrunnlag for samfunnsviktige verdier på Fremo som er nærmere omtalt i planprogram for konsekvensutredning og kommunedelplan Fremo. Hensikten har vært å gi en vurdering av ressursene av grunnvann, sand og grus på Fremoavsetningen og anbefalinger om hvordan disse ressursene best kan forvaltes og utnyttes. I dag utnyttes grunnvann og sand og grus på Fremo uten å være i direkte konflikt som geologiske ressurser. NGU har utarbeidet en anbefaling om hvordan forekomsten kan utnyttes videre både som grunnvann- og grusressurs. Fremoavsetningen har stort potensial innen begge ressursområder. Framtidig utnyttelse av forekomsten bør i størst mulig grad ta hensyn til begge ressurstyper, men dette krever en forvaltning av området som ikke forringer grunnvannskvalitet og samtidig sikrer tilgang på sand og grus.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.027
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Melhus kommune - bistand konsekvensutredning
Project nr:
337103