Grunnvann Knappum.

Grunnundersøkelser i forbindelse med fellesvannverk for ca. 10 opp- sittere. Forholdene lite egnet for uttak av grunnvann fra løsmasser. Vann- kvalitet dårlig ( myr ).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00178
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark