Grunnvann i Voss kommune

Voss kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Voss (Bømoen), Dyrvedalen, Helland-Haug, Dalane og Vinje er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt feltbefaring. Det er utført sonderboringer på Bømoen og Rekve (Dyrve- dalen) og prøvepumping med 5/4" sandspiss på Bømoen. Vurderingene av grunn- vannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunnlag for beregning av vannbehovene er et vannforbruk på 350 liter/person/ døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de priotiterte områdene er karakterisert slik: Voss (Bømoen): god i løsmasser, Dyrvedalen: mulig i løs- masser, Helland-Haug: mulig i fjell, Dalane: mulig i fjell, Vinje: god i løsmasser. I områder med karakteristikken "mulig i løsmasser" vil sonderbor- inger og prøvepumping av undersøkelsesbrønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som "mulig i fjell" forutsetter prøve- boring og prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.129
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland