Grunnvann i Vindafjord kommune

Vindafjord kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er foretatt en dags befaring i de områdene som er prioritert av kommunen. Rapporten konkluderer med at det er muligheter for grunnvannsforsyning til forsyningsstedene Sand- eid sentrum, Solheim-Låkafossen, Ilsvåg, Haugland i Ølmedalen og Hogganvik. Mulighetene er trolig best i områdene Sandeid sentrum og Solheim-Låkafossen. Det er små muligheter for grunnvannsforsyning til Frøland, N-Vats.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.117
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland