Grunnvann i Vikna kommune.

Vikna kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Nordaunet, Drag, Setnøya og Borgan; mulig i både løsmasser og fjell, Lødding; mulig i løsmasser, Valaunet/Sundsvågen, Berg, Hunnestad og Tjønnsøya; mulig i fjell. Mange av de eksisterende fjellbrønner har gitt saltvann. Sjansen for grunn- vannsuttak med god kvalitet fra fjellbrønner anses størst ved Hunnestad, Tjønnsøya og Borgan, mens muligheten for grunnvannsuttak fra strandavsetninger bør undersøkes nærmere ved Nordaunet, Drag og Lødding.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.093
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport