Grunnvann i Vestfold fylke

Muligheter for grunnvannsforsyning er vurdert for tre prioriterte forsyningssteder. Basert på gjennomgang av bakgrunnsmateriale er dessuten potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. Forekomstene som ble vurdert er beskrevet i rapporten. Tilsammen er 30 slike avsetninger beskrevet for kommunene: Andebu, Hof, Lardal, Larvik, Sande og Stokke. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene i fjell og løsmasser for samtlige kommuner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.161
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold