Grunnvann i Vega kommune

Vega kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert to steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. For de prioriterte stedene i Vega kommune er konklusjonen: Vika: Mulig, Eidem: Mulig. Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.007
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland