Grunnvann i Vegårshei kommune

Vegårshei kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/ døgn. Vegårshei kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmulighetene for de prioriterte områdene har gitt som resultat: Ubergsmoen/Vegarheim - mulig, Espeland/Skeimo - mulig, Kilane - mulig. Moland - dårlig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.058
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder