Grunnvann i Vang kommune

Vang kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/pers/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som mulig, god og dårlig. Ved forsyningsstedene Bjørgedalen, Bergsetbakken, Sagsveen/Urstad og Ilseng er det mulig med grunnvannsforsyning fra fjell og løsmasser. Ved Skjeset er det mulig fra løsmasser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.037
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark