Grunnvann i Vågan kommune

Vågan kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på over- siktsbefaringer og gjennpomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert tre steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. For de prioriterte stedene i Vågan kommune er konklusjonen: Gimsøya: mulig, Skrova: mulig, Digermulen: mulig, En nærmere hydrogeologiske undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virke- lig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.033
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland