Grunnvann i Utsira kommune

Utsira kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Rapporten inneholder en generell vurdering av grunnvannsmulighetene i kommunen. Kommunen har ikke prioritert områder der muligheter for grunnvannsforsyning ble ønsket vurdert. Det kan være aktuelt med grunnvannsuttak fra fjell i komunen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.116
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland