Grunnvann i Ullensvang kommune

Ullensvang kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Utne, Kinsarvik, Hauso, Syreflot-Aga og Lofthus er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt felt- befaring. I Husedalen ved Kinsarvik er det også utført sonderboringer. Områdene er pekt ut av Ullensvang kommune, og vurderingene av grunnvanns- mulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunn- lag for beregning av vannbehovene er et vannforbuk på 350 liter/person/døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakteri- sert slik: Utne: god i fjell, Kinsarvik: god i løsmasser, Hauso: mulig i fjell, Syreflot-Aga: mulig i fjell, Lofthus: mulig i løsmasser. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som "mulig i fjell" forutsetter prøveboring/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etab- leres som produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.121
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland