Grunnvann i Tydal kommune

Tydal kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. Vurderingene bygger på studier av kart og tidligere arbeider. For de prioriterte stedene er det funnet: Tydal sentrum - mulig løsmasser, Stugudal - mulig i løsmasser, Græsli/Hilmo - mulig i fjell, Løvøya - mulig i løsmasser. Det er nødvendig å utføre boringer for å få sikre konklusjoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.114
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport