Grunnvann i Tvedestrand kommune

Tvedestrand kommune har prioritert seks områder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/ døgn. Tvedestrand kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateri- ale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmulighetene for de prioriterte områdene har gitt som resultat: Langang - mulig, Kvastad - mulig, Goderstad - mulig, Skåland - mulig, Tveite - mulig, Laget - mulig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.056
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder