Grunnvann i Tolga kommune.

Tolga kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Tolga kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmuligheter for de prioriterte stedene har gitt som resultat: Hodal - mulig, Tolga - mulig, Vingelen - mulig, Holøydal - mulig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.014
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark