Grunnvann i Tinn kommune.

Tinn kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Tinn kommune er grunnvannsmulighetene knyttet til breelv- og elveavsetninger rundt Tinnsjøen. I de prioriterte områdene Miland, Atrå og Austbygdi er det trolig gode muligheter for grunnvannsuttak. Berggrunnen i vest gir en kapasi- tet på 0.2 - 0.8 l/s. I øst er trolig bergartenes vanngiverevne mindre.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.085
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark