Grunnvann i Suldal kommune

Suldal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Nesflaten, Sand, Suldalsosen og Hålandsosen/Erfjord er vurdert på grunnlag av feltbefaringer, undersøkelsesboringer og tidligere under- søkelser. Vurderingene er også gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning i de priori- terte områdene er vurdert slik: Sand: God (grunnvannsbrønn i løsmasser) Nesflaten, Suldalsosen, Hålandsalen/Erfjord: Mulig (grunnvannsbrønner i løsmasser). Rapporten inneholder også en kort omtale av grunnvannsmulighet- ene generelt i kommunen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.098
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland