Grunnvann i Stryn kommune.

Stryn kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Faleide, Blakset, Hopland, Fjelli, Utvik og Flo i Stryn kommune er vurdert på grunnlag av feltbefaring. Områdene er pekt ut av Stryn kommune, og mulighetene for grunnvannsforsyning er vurdert på grunnlag av oppgitte vannbehov. Bruk av grunnvann til vannforsyning i de prioriterte områdene er vurdert slik: Faleide, god (grunnvannsbrønner i fjell), Blakset: mulig (grunnvannsbrønner i fjell), Hopland: mulig (grunnvannsbrønner i fjell), Flo: god (grunnvanns- brønner i fjell). Rapporten inneholder også en kort omtale av grunnvannsmulighetene generelt i kommunen, litteraturreferanser og referanser til tidligere grunnvanns- undersøkelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.061
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport