Grunnvann i Stord og Bømlo kommuner

Kommunene Stord og Bømlo er B-kommuner i GiN-prosjektet. I Stord kommune er grunnvannsmulighetene i områdene Huglo, Mehammer og Bortveit vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. Områdene er pekt ut av Stord kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Som beregningsgrunnlag for vannbehovene er det brukt et vannforbruk på 350 liter/ person/døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i Stord kommune er karakterisert slik: Huglo - mulig i fjell, Bortveit - mulig i løsmasser og fjell. I områder med karakteristikken "mulig i løsmasser" vil feltbefaring og eventuelt sonderboringer og prøvepumping av undersøkelsesbrønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som "mulig i fjell" forutsetter prøveboring/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn. Bømlo kommune har ikke prioritert spesielle områder i forbindelse med GiN-prosjektet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.140
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland