Grunnvann i Stor-Elvdal kommune.

Stor-Elvdal kommune har prioritert 4 områder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/ person/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Stor-Elvdal kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia (mulig), Lauvåsen (mulig), Tjønnrae (mulig), Fåfengtjønna (mulig).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.011
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark