Grunnvann i Østfold fylke

Muligheter for grunnvannsforsyning er vurdert for åtte prioriterte forsyningsteder i fem A-kommuner i Østfold. Dette gjelder: Halden, Hvaler, Skiptvet, Spydeberg og Våler. To A-kommuner, Eidsberg og Hobøl, og samtlige B-kommuner har ikke prioritert noen forsyningsteder. Basert på gjennomgang av bakgrunnsmateriale ble derfor potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. Forekomster som ble positivt vurdert sammen med forekomster som er tidligere vurdert av NGU er beskrevet i kommunerap- portene. Tilsammen er seksten slike avsetninger beskrevet for kommunene Halden, Aremark, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Trøgstad og Tune. Videre gis en vurdering av bergartenes og løsmassenes vanngiverevne for samtlige kommuner. A-kommuner som har prioritert forsyningssteder har fått sin egen rapport, mens de øvrige kommuner rapporteres i en fellesrapport.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.157
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold