Grunnvann i Steinkjer kommune

Steinkjer kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunn- vannsmulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og sonderboringer med enkle prøvepumpinger på sju løsavsetninger. Kommunen har prioritert sju steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunn- vannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert for- syningssted. For de prioriterte stedene i Steinkjer kommune er konklusjonen: Jådaren-Følling: god Dalbygda: god Sprova: god Stod-Kvam: god Rannem-Hafstad: mulig Bruem: god Hyllbrua: god. Selv om mulighetene er vurdert som gode til seks av forsyningsstedene er det nødvendig med opp- følgende hydrogeologiske undersøkelser før nedsetting av produksjonsbrønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.201
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport