Grunnvann i Stange kommune.

Stange kommune har prioritert to områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Videre ønskes en generell vurdering av to områder. Vannbehovet er beregnet etter 350 l/person/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de to prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Stange er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning til tettstedene Malungen og Haraset.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.034
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark