Grunnvann i Spydeberg kommune

Spydeberg kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidligere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster i løs- masser befart og vurdert for hele fylket. For kommuner hvor vi kjenner slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell for de enkelte kommuner. A-kommunene får egne rapporter, B-kommunene rapporteres samlet. I Spydeberg kommune er mulighetene for å finne grunnvannskilde til Spydeberg kommunale vannverk vurdert som dårlig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.046
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold